Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Latvijas Meža nozares arodbiedrība

logo_lmna

Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA):

 • izveidota 1990. gada 7. aprīlī;
 • reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā 1991. gada 10. maijā;
 • pārreģistrēta LR Uzņēmumu Reģistrā 2003. gada 19.  septembrī;
 • tās struktūrvienības – arodorganizācijas - kļūst juridiskas personas pēc reģistrēšanās LMNA Statūtos noteiktā kārtībā un Reģistrācijas apliecības saņemšanas;
 • 1998. gada 9. maijā LMNA 3. kongress izveidoja organizācijas galveno simbolu - LMNA karogu.

LMNA ir neatkarīga, demokrātiska organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru – darbinieku darba un citas sociālās un ekonomiskās intereses.

LMNA apvieno mežsaimniecības, mežizstrādes, kokapstrādes, papīra un celulozes ražošanas nozarēs strādājošos – darbiniekus, kuri nodarbināti šo nozaru uzņēmumos (rūpnīcās, uzņēmumos, firmās, sabiedrībās, iestādēs, apvienībās u.c.).

LMNA priekšsēdētāja –Inguna Siņica.

Būdama Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizācija, LMNA ir daļa no Latvijas arodbiedrību kustības.

Kopš 2001. gada LMNA ir Latvijas Mežu sertifikācijas padomes (LMSP) biedri.

Starptautiskā darbība:

LMNA ir Starptautiskās Kokapstrādātāju un Celtnieku Arodbiedrību Federācijas (International Federation of Bulding and Wood Workers – IFBWW) dalīborganizācija.

LMNA ir Starptautiskās Ķīmijas, Enerģijas un Vispārējās Rūpniecības Strādnieku Arodbiedrību Federācijas ( International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers Union – ICEM) dalīborganizācija.

LMNA ir Forest Stewardship Council (FSC) sociālas sekcijas biedri.

LMNA ir Celtniecības un kokapstrādes darbinieku Eiropas federācijas (EFBWW) biedri.

Kopš 1994.gada LMNA ir izveidojusies un nostiprinājusies cieša, aktīva un solidāra sadarbība ar Zviedrijas radniecisko nozaru arodbiedrībām:

Zviedrijas Meža un Kokapstrādes rūpniecības darbinieku arodbiedrību (Svenska Skogs - oh Träfacket);

Zviedrijas Papīrrūpniecības strādnieku arodbiedrības savienību (Svenska Pappersindustriarbtareförbundet).

Zini!

Latvijas likumdošana tikai vienai sabiedriskai organizācijai dod tiesības atrasties uzņēmumos un pārstāvēt savu biedru darbinieku intereses – tā ir ARODBIEDRĪBA. Tikai visi kopā varam droši iestāties par savām likumīgajām prasībām!

Vai Tu:

 • pats vari ietekmēt sava darba un dzīves apstākļu uzlabošanu;
 • esi apmierināts ar savu darba algu;
 • pats vari panākt savas darba algas paaugstinājumu;
 • uzskati, ka Tev ir ideāli – droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi;
 • esi apdrošināts pret nelaimes gadījumiem;
 • esi pārliecināts par savas darba vietas stabilitāti ;
 • domā, ka Tevi pirmo no darba neatlaidīs;
 • nebaidies no brīvās darbaspēka pārvietošanās, Latvijai iestājoties ES;
 • domā, ka spēsi apmaksāt advokāta pakalpojumus?

LMNA pastāv, lai palīdzētu risināt Tavas darba un sociālās problēmas. Darba koplīgums ir VIENĪGAIS dokuments , ar kura palīdzību darbinieki var panākt darba un sociālo apstākļu uzlabojumu, un tā noslēgšana ir arodbiedrību prioritārais uzdevums.

Ja vēlies plašāku informāciju,

ATNĀC, ATRAKSTI, PIEZVANI!

Latvijas Meža nozares arodbiedrības adrese:

Bruņinieku iela 29/31
Rīga, LV - 1001
Tālr. 6 7035941
E-pasts: lmna@lmna.lv
Vairāk informācijas: www.lmna.lv